Sven Mols (aka Benny)
Sven Mols (aka Benny)

Sven Mols (aka Benny)

Contactgegevens: Zie klikspaan

Totem: Schuwzeker smelleken

SMELLEKEN: Het Smelleken is een kleine en onopvallend valk. Hij is dapper en durft ook grotere dieren weerstaan. Hij verdedigt zijn territorium fel, maar laat zich daarbuiten graag benaderen. Hij is geduldig, mild en wijs. Het Smelleken vliegt lenig en snel. Hij gaat steeds doordacht en schrander te werk. Hij is spaarzaam, vreedzaam en zorgzaam van aard. Het Smelleken is tamelijk honkvast, maar past zich niettemin goed aan nieuwe omgevingen aan. dapper doordacht.

SCHUWZEKER: schuw, onzeker, eerlijk en ijverig.